1.3: Het eren & sturen van je mind

In deze eerste PDF hier direct onder vind je een overzicht van waar onze mind (geest, intellect, brein, intelligentie) voor bedoeld is…
Lees het rustig door en onthoud de rules of the mind! Dit helpt je de volgende oefeningen te begrijpen (de tweede PDF hieronder) evenals de belangrijke audio (1.5) en de zijn>doen>hebben- tool in de volgende les (1.4) te kunnen plaatsen en het belang ervan niet te onderschatten.

.

.

In de les hieronder vind je een deep dive naar overtuigingen en oordelen: imprints (samskaras) vanuit verschillende invalshoeken.
Neem je tijd om de oefeningen te maken. Het kan emoties oproepen, alles is goed.

.